Hem

”Between two products equal in price, function and quality, the better looking will outsell the other.”


R. Loewy

Grafisk profil – vad det är och varför du behöver en

En grafisk profil består av logotypen, färger, typsnitt, ett eget bildspråk och andra grafiska element. Genom att konsekvent använda en egen grafisk profil stärks företagets visuella identitet och positiv igenkänning. För att det tydligt ska framgå vem som står bakom ett budskap är det viktigt att agera på ett konsekvent sätt.

All kommunikation från ett företag bör därför ha en enhetlig grafisk profil. Allt tryckt och digitalt material som produceras i företagets namn ska följa den grafiska profilen.

Grafisk formgivning av trycksaker 

• broschyrer
• foldrar
• flyers
• visitkort
• annonser
• affischer
• inbjudningskort

Kontakt