Grafisk formgivning av trycksaker 

• broschyrer
• foldrar
• flyers
• visitkort
• annonser
• affischer
• inbjudningskort